Wyniki wyszukiwania dla:

Klasztory


W naszej wspólnocie parafialnej można spotkać się z trzema charyzmatami zakonnymi, które wspólnie ubogacają naszą parafię, a jednocześnie pomagają zbliżać się do Pana Boga.

 

 

Siostry Benedyktynki

Żyją według reguły św. Ojca Benedykta – założyciela klasztoru na Monte Cassino. Ich zadaniem jest wychwalać Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i pracować na własne utrzymanie, a przez to służyć Chrystusowi w Kościele Świętym. Naśladują one Matkę Najświętszą w jej cichym życiu nazaretańskim. Jak Ona starają się przez miłość upodobnić się jak najdoskonalej do Jezusa Chrystusa, który dla nas wszystkich jest DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM.

 

Adres:

Siostry Benedyktynki
Staniątki 299
32-005 Niepołomice
koło Krakowa

tel. (012) 2818058
www.benedyktynki.eu

 

 

Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej –  Służebniczki Starowiejskie

„Ta najmniejsza i najuboższa Społeczność, cała się na Służbę Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej oddaje, pełna dziecięcej czci, uszanowania, pobożności i miłości ku Niej”. Błogosławiony Edmund Bojanowski.

HISTORIA

Założyciel: bł. Edmund Bojanowski

Charakter Zgromadzenia: Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim.

Cel Zgromadzenia: służba bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Duchowość: miłość i prostota jako Duchowy Testament Zostawiony przez Założyciela

Hasło Zgromadzenia: Przez Maryję do Jezusa

Historia domu zakonnego w Staniątkach

Adres:
Siostry Służebniczki
Staniątki
32-005 Niepołomice
Tel. (12) 2818069

www.sluzebniczkinmp.pl

 

 

Salezjanie

Jan Bosko (Don Bosco) urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi – w północnych Włoszech (Obecna nazwa tej miejscowości to – Castelnuovo Don Bosco). Gdy miał zaledwie 2 lata zmarł jego ojciec – Franciszek. Wówczas ciężar wychowania i utrzymania całej rodziny spoczął na wdowie – Małgorzacie, która także w ostatnich latach swego życia była pierwszym pomocnikiem w pracy ks. Bosko. Jan Bosko jako kilkuletni chłopiec, widząc jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swej matki zaczął ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich
w niedziele i święta, przeplatając popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i „kazaniem”, które było powtórzeniem wcześniej usłyszanego w kościele.
Ksiądz Bosko żył i pod natchnieniem Bożym przekazał nam oryginalny styl życia
i działania, zwany duchem salezjańskim. Jego ośrodkiem i syntezą jest milość duszpasterska, odznaczająca sie młodzieńczym dynamizmem, który … pobudza nas do szukania dusz i służenia jedynie Bogu.

(Konstytucje art. 10)

„My, Salezjanie Księdza Bosko tworzymy wspólnotę ochrzczonych, którzy, posłuszni wezwaniu Ducha Świętego, pragną przez określoną formę życia zakonnego, realizować program apostolski Zalożyciela: być w kościele znakami i nosicielami milosci Bozej do młodzieży, zwłaszcza uboższej. W wypełnianiu tego posłannictwa odnajdujemy drogę naszego powołania.”

(Konstytucje art.2)

„Posłannictwo nadaje całemu naszemu życiu swój konkretny wyraz, określa zadania, jakie mamy w Kościele i wyznacza miejsce, jakie zajmujemy wsród rodzin zakonnych”

(Konstytucje art3)

Adres:

Ośrodek Duszpasterski w Staniątkach

Staniątki 299

32-005 Niepołomice

tel. (012) 281-80-44

www.sdb.krakow.pl

www.salezjanie.pl