Wyniki wyszukiwania dla:

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników


 

 

Ksiądz delegat – ks. Grzegorz Kurpias SDB

Koordynator – Patryk Krzysztofek (E-Mail: [email protected])

Facebook Salezjanki i Salezjanie Współpracownicy w Krakowie

 

Wspólnota powstała wiosną 2021 r. na zalecenie powizytacyjne ks. Inspektora ks. Marcina Kaznowskiego. Obecnie liczy 6 osób, które są aspirantami przygotowującymi się do wstąpienia do Stowarzyszenia.

Salezjanie Współpracownicy to organizacja, która żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami ruchów kościelnych, trenerami sportowymi, działaczami społecznymi, aktywnymi rodzicami a także księżmi diecezjalnymi, których zafascynowała postać Księdza Bosko.

Dla zbawienia młodzieży, Bóg, powołał świętego Jana Bosko, który założył:

  1. Towarzystwo świętego Franciszka Salezego (1859),
  2. Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872) wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello
  3. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników („Pobożny Związek współpracowników salezjańskich” (1876), jako trzecią gałąź Rodziny, i rozciągnął apostolską siłę charyzmatu salezjańskiego przez oficjalne złączenie Związku ze Zgromadzeniem Salezjańskim.

Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie. Żyje w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, które z woli Założyciela, ma w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności.

Salezjanie Współpracownicy żyją swoją wiarą we własnej rzeczywistości świeckiej, tzn. mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową. Biorąc natchnienie z apostolskiego programu księdza Bosko, odczuwają żywą jedność z innymi członkami Rodziny Salezjańskiej. Po bratersku i w zjednoczeniu angażują się w to samo posłannictwo młodzieżowe i ludowe. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

Obok działalności wychowawczej umacniają swoją wiarę w życiu sakramentalnym oraz poprzez spotkania poświęcone duchowości, zaprogramowane przez Stowarzyszenie. Bycie Salezjanami Współpracownikami jest powołaniem na całe życie. Z głębokim poczuciem przynależności Salezjanie Współpracownicy starają się za każdym razem dostosowywać swoje świadectwo, swój apostolat i formy swojej służby do różnych sytuacji. Są wezwani przez Boga, aby żyć charyzmatem salezjańskim w Stowarzyszeniu, będąc otwartymi i gotowymi do zaangażowania się w inicjatywy podejmowane przez inne grupy i organizacje kościelne i religijne. Ich wierność jest wspierana życzliwością i solidarnością członków Stowarzyszenia i Rodziny salezjańskiej. Zobowiązanie się do zostania Salezjanami Współpracownikami, wymaga wyboru wolnego, stopniowego, umotywowanego, dojrzewającego pod działaniem Ducha Świętego i któremu towarzyszą osoby odpowiedzialne.  Aspirant, który pragnie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, przyjmuje odpowiedni program przygotowania.