Wyniki wyszukiwania dla:

Wirydarze Dziedzictwa Benedyktyńskiego

Od sześciu lat zajmujemy się programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. W jego ramach przygotowano kompleksowy projekt „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”.

Projekt zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwację oraz właściwe wyeksponowanie cennych zbiorów, umożliwi prowadzenie badań naukowych i całościowe skatalogowanie archiwum.

W 2016 roku uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie i przystąpiono do pozyskiwania środków na realizację inwestycji, które udało się zdobyć z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 7,2 mln złotych, co stanowi 70% wartości inwestycji, szacowanej w 2015 r.

W grudniu 2018 roku przystąpiono do realizacji pierwszego etapu projektu, który obejmował rozbiórkę „czerwonej szkoły”. Prace zakończyły się w lutym 2019 roku. W kwietniu br. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, które wyłoniło biuro projektowe. Jego zadaniem było przygotowanie projektu wykonawczego Wirydarzy. Następnym etapem był przetarg na roboty budowlane, który został rozstrzygnięty na początku tego roku.

Po podpisaniu umowy przystępujemy do właściwej budowy. Będzie ona przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym, który rozpocznie się 4 maja 2020 roku i potrwa do czerwca 2021 roku powstanie budynek w stanie surowym zamkniętym. W drugim, który przewidujemy na wrzesień 2021 roku nastąpią prace wykończeniowe. Całość zadania powinno być zakończone do grudnia 2022 roku.

Wyburzenie „czerwonej szkoły” zmieniło opactwo. Z powierzchni ziemi zniknął budynek, który przez lata wpisał się w pejzaż klasztornych zabudowań. Ale nie o sam budynek tylko chodzi. Projekt „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” rozpoczyna nowy rozdział w ponad 800.letniej historii opactwa.

Powstanie obiekt, w którym oprócz wspomnianych już: muzeum i biblioteki, znajdą się pomieszczenia do organizacji konferencji naukowych, warsztatów edukacyjnych, koncertów, rekolekcji, degustacji kuchni klasztornej, zakupu benedyktyńskich produktów. Mamy nadzieję, że zacznie on ogrywać ważną rolę nie tylko dla naszego klasztoru, ale także całych Staniątek, bo stanie się on miejscem dającym szerokie spektrum możliwości.

Nasza wspólnota podjęła heroiczny trud budowy tego ogromnego dzieła. Wierzymy, że tak należało zrobić, chociaż radość miesza się z troską o pomyślną realizację projektu. Ciągle przecież nie mamy wystarczających funduszy na budowę Wirydarzy.

Wierzymy jednak, że tak jak do tej pory, tak i w przyszłości znajdą się ludzie dobrej woli, którzy zechcą nam pomóc w budowie. Za dotychczasową pomoc składam serdeczne Bóg zapłać i pokornie proszę o dalsze wpieranie tego dzieła.

Z wyrazami czci i szacunku oraz serdeczną modlitwą.

Matka Stefania Polkowska – Ksieni Opactwa  

 


Podziel się tym wpisem: