XVI ORSAS


orsas 10W dniach 4 – 6 października SL SALOS Staniątki zorganizował XVI Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele 5 inspektorii: Krakowskiej, Pilskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej Salezjanów i Wrocławskiej Salezjanek. Wszystkich uczestników – przedstawicieli ze stowarzyszeń lokalnych, inspektorialnych SALOS z całej Polski było 105 osób.

4 października miała miejsce ceremonia otwarcia XVI ORSAS. Odbyła się
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Podczas otwarcia swoje umiejętności zaprezentowali: Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Królewscy” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Zagórzanie”. Po rozpoczęciu wszyscy udali się na kolację, po której odbyło się Zebranie Zarządu Krajowego SALOS RP W sobotę odbyła się konferencja „Wychowanie poprzez sport”, którą wygłosił ks. Wojciech Krawczyk sdb. Następnie uczestnicy podzieleni na grupy ruszyli na zwiedzanie pięknych niepołomickich zakątków: Zamku Królewskiego
i Muzeum Fonografii. Kolejnym, jakże ważnym punktem programu były rozgrywki sportowe w piłkę siatkową. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, gdzie rozegrano mecze systemem ‘każdy z każdym’. Następnie odbyły się mecze o I i III miejsce. Zwyciężyła Inspektoria Krakowska. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Debrzna, kolejne miejsce na podium zdobyła drużyna, w skład której weszli zawodnicy
z inspektorii wrocławskiej Salezjanek i Salezjanów.

Klasyfikacja końcowa:

1. Krakowska

2. Debrzno

3. Wrocławska Sióstr i Księży

4. Wrocławska Księży i Pilska

5 -6. Warszawska, Dobieszczyzna

Skład Inspektoria Krakowska:

1. Krzysztof Knapik

2. Mikołaj Wojtyczka

3. Maciej Jarzyna

4. Klaudia Ptak

5. Angelika Kapusta

6. Radosław Sękowski

7. Mariusz Nowak

Po rozgrywkach odbyła się kolacja, podczas której podziękowano osobom, które przygotowały i wspierały organizację XVI ORSAS. Był też czas na wymianę doświadczeń poprzez rozmowę, ale także integrację członków stowarzyszeń lokalnych i inspektorialnych
z całej Polski poprzez wspólną zabawę. W niedzielę po wspólnym śniadaniu wszyscy udali się do Staniątek na Mszę św. Piękną oprawę Mszy św. przygotowała SCHOLA, LS oraz przedstawiciele z SL SALOS Staniątki. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił
– ks. Dariusz Bartocha sdb – Prowincjał Inspektorii Krakowskiej. Kolejnym ważnym punktem programu było wręczenie medali za sobotnie rozgrywki sportowe, a także wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom XVI ORSAS. Momentem szczególnym było wręczenie imiennych podziękowań 30-osobowej grupie wolontariuszy, dzięki którym w znacznym stopniu ta impreza się odbyła. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Przygotowania do XVI Ogólnopolskich Rozgrywek Salezjańskich Animatorów Sportowych trwały od kilku miesięcy. Młodzież angażowała się w liczne prace, drukowanie, laminowanie identyfikatorów, pakowanie pakietów, rozpiska noclegów itp. Odbywały się spotkania wolontariuszy podczas których najpierw wyłoniono osoby odpowiedzialne za poszczególne prace, a potem spotkania kontrolujące postępy w przygotowaniach.

orsas 2Była to druga jak do tej pory największa impreza organizowana przez SL SALOS Staniątki. W dniach 15 – 17 lutego br. SL SALOS Staniątki był organizatorem XVII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Dwie imprezy Ogólnopolskie
w tym samym roku, to napewno cieszy, ale nie byłoby to możliwe gdyby nie wolontariusze, wsparcie ze strony MSiT, Miasta i Gminy Niepołomice z Panem Burmistrzem Romanem Ptakiem na czele, Referatu Promocji w Niepołomicach, Zarządu Krajowego SALOS RP, Totalizatora Sportowego LOTTO oraz wielu życzliwych mieszkańców Staniątek.

Szczególne podziękowania kierujemy dla wolontariuszy. Dzięki Wam możemy zaliczyć te rozgrywki do udanych. Podziękowania płynące ze strony uczestników tylko potwierdzają te słowa. Dziękujemy za wsparcie i ogromne zaufanie ze strony władz samorządowych, Zarządu Krajowego SALOS RP oraz Salezjanów.