Łącznikiem, który łączy razem świętość i studiowanie, fundamentem na którym to się opiera jest moralność. Wierzcie mi, moi synaczkowie, mówię wam wielką prawdę. Jeżeli będziecie postępowali moralnie, będziecie czynili postępy w nauce i świętości