Przyjmujmy za maksymę, że jeśli jakieś dzieło rozwija się pomyślnie to jest pewne, że pochodzi od Boga a nie od szatana