Kochajcie, szanujcie, wyznawajcie naszą świętą religię, tę dzięki której wychowałem się i ustrzegłem od zepsucia świata, tę religię która nas pociesza w ciężarze życia, umacnia w chwili śmierci, otwiera drzwi szczęśliwości bez końca