Jezus Chrystus wstąpił do nieba i powiedział: + Idę przygotować Wam królestwo.+ Jeżeli mamy królestwo przygotowane w niebie, powinniśmy uważać za marności rzeczy tej ziemi. Wielkie to pocieszenie dla nas, że mamy przygotowane już miejsce w raju