Wszyscy prześladowani są moimi drogimi przyjaciółmi