Informacja dla uczestników Pielgrzymki do Chorwacji i Medjugorie


W związku z utrzymującym się stanem pandemii wirusa Sars-coV-2 (koronawirusa), biuro pielgrzymkowe Orlando Travel Sp. z o.o zmuszone jest do odwołania pielgrzymki do Chorwacji, zaplanowanej w terminie 26.04 – 01.05.2020 r. Wyjazd zostaje anulowany z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności.

Zapraszamy, by zostali Państwo z nami. Zachęcamy do rozliczenia kwoty wpłaconej na poczet rezerwacji objętej anulacją w formie voucheru pielgrzymkowego o wartości 100% wpłaconej kwoty (zaliczki). Voucher będzie ważny przez 1 rok od dnia, w którym miała się odbyć (rozpocząć) impreza turystyczna, za którą voucher jest wystawiony. Voucher jest zabezpieczony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W przypadku akceptacji takiego rozwiązania voucher zostanie do Księdza wysłany  w formie pdf na wskazany adres mailowy lub pocztą w przypadku nie posiadania adresu mailowego. Mamy nadzieję, że zechce Ksiądz skorzystać z takiego rozwiązania.

W przypadku jeśli grupa nie wyraża zgody na voucher, przysługuje Państwu zwrot gotówkowy dokonywany w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. Zgodnie z treścią art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 ze zmianami), odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.  W praktyce oznacza to, że umowa zostaje rozwiązana 180. dnia od daty jej anulacji i dopiero od tego czasu liczony jest 14-dniowy czas realizacji zwrotu.