Seminarium Odnowy Wiary


DoświadczeniPLAKAT6e wiary jest szczególnym zadaniem chrześcijan. Dlatego nasza propozycja przeżycia Seminarium trafia bezpośrednio w to, co nazywamy pragnieniem nawrócenia.

Seminarium Odnowy Wiary ma w sobie coś ze studiowania:
* po pierwsze musisz na nie przyjść
* po drugie uczestniczysz regularnie w cotygodniowych zajęciach
* po trzecie odrabiasz „prace domowe”
* po czwarte „zdajesz egzamin” z dojrzałości.
Oczywiście to tak trochę żartobliwie, ale jest to czas pochylenia się nad Słowem Bożym, spotkań z innymi uczestnikami, jest to więc jakiś wysiłek, zarówno duchowy jak i fizyczny – uczestnictwo wymaga zorganizowania czasu i systematycznego pokonywania dystansu do klasztoru sióstr Benedyktynek w Staniątkach .Trwa 7 tygodni. Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego. Seminarium pomaga  przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele. Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy Seminarium mogą odkryć lub pogłębić swoje zaangażowanie we wspólnotach Kościoła.

Zapraszamy więc wszystkie osoby, które pragną pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym, do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które poprowadzi Witek Wilk.