Salezjańskie wakacje 2020


Ośrodek Duszpasterski (SALOS i Oratorium) zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego spędzania wakacji 2020:

1. Zapraszamy dzieci na Oratorium Wakacyjne, które organizujemy wraz z Domem Kultury w Zagórzu w dniach 3-7 sierpnia 2020. Zapisy pod linkiem:
2. Zapraszamy dzieci z Oratorium i SALOSu oraz chętne dzieci z parafii na wyjazd wakacyjny do Istebnej w dniach 13 do 23 sierpnia 2020 roku. Zapisy pod linkiem: