Rekolekcje dla małżeństw


W dniach 6 – 8 kwietnia w klasztorze sióstr służebniczek odbyły się rekolekcje dla małżeństw nt. Akt małżeński –szansa spotkania z Bogiem i człowiekiem.  Poprowadził je O. Ksawery Knotz – kapucyn.