Pielgrzymka na Zachodnią Ukrainę

Termin: 27.04.-3.05.2019

Cena: 1020,00 zł

1 dzień   Wyjazd ze Staniątek o godz. 5.30, przekroczenie granicy, przejazd do Oleska (zwiedzenie zamku), przejazd do Podhorców (zobaczenie zamku), przejazd do Łucka  (zwiedzanie miasta, spacer po mieście – kościół podomnikański, ratusz, katedra, mury obronne miasta), przejazd do Przebraż (pobyt na Cmentarzu Obrońców Przebraż), przejazd do Krzemieńca (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

2 dzień   Po śniadaniu przejazd do Poczajowa (zwiedznie sanktaurium prawosławnego), przejazd do Krzemieńca (spacer po mieście: Kościół Polski ( Msza Św.), Liceum Krzemienieckie, zwiedzenie Muzeum J.Słowackiego), przejazd do Wiśniowca (zobaczenie zamku), przejazd do Zbaraża (zwiedzanie zamku), przejazd do Kamieńca Podolskiego (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

3 dzień   Po śniadaniu przejazd do Chocimia (zwiedzenie twierdzy), przejazd do Okopów Św. Trójcy (spacer po miejscowości, widok na rz. Zbrucz i Dniestr),  przejazd do Kamieńca Podolskiego  (zwiedzanie twierdzy, spacer po mieście – kościół podomnikański, ratusz, katedra (Msza Św., mury obronne miasta), powrót do hotelu w Kamieńcu Podolskim (wieczorny obiad, nocleg).

4 dzień  Po śniadaniu przyjazd  do Jazłowca (Msza Św., zwiedzenie sanktuarium), przejazd do Buczacza (zobaczenie ratusza i kościoła), przejazd do Złoczowa (zwiedzanie zamku), przejazd do hotelu w ok. Lwowa ok. 20.00 (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

5 dzień  Po śniadaniu  przejazd do Lwowa na zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejskim (spacer Prospekt Wolności (d. Wały Hetmańskie), Opera, katedra ormiańska,  ul. Ormiańska, d. kościół OO Dominikanów, Arsenał Królewski, Cerkiew Wołoska w wieżą  Korniaktowską, rynek z ratuszem i zabytkowymi kamienicami, katedra łacińska, kaplica Bojmów), czas wolny, przejazd pod Wysoki Zamek (panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej), przejazd na Łyczaków Górny (wizyta w Kościele św. Antoniego – zwiedzenie sanktuarium, Msza Św.), powrót do hotelu w ok. Lwowa (wieczorny obiad, nocleg).

6 dzień  Po śniadaniu przejazd do Lwowa  – zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego z d. Cmentarzem Orląt Lwowskich), przejazd do Żółkwi (spacer po mieście z pokazaniem najważniejszych zabytków: rynek z zamkiem, ratuszem i kolegiatą,  Msza Św.,  d. kościół OO Dominikanów, cerkiew Trójcy Św.,d. synagoga), przejazd do Krechowa (zwiedzenie monastyru), powrót do hotelu w ok. Lwowa (wieczorny obiad, nocleg).

7 dzień  Po śniadaniu przejazd do Rudek (zwiedzenie kościoła-sanktuarium,  Msza Św.), przejazd do Beńkowej Wiszni (zobaczenie pałacu Fredrów), przyjazd do Staniątek ok. godz. 22.00.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

  • Przejazd autokarem turystycznym wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi;
  • 6 noclegów w pokojach 2- i 3-os. z łazienkaimi (2 noclegi w hotelu w Krzemieńcu, 2 noclegi w hotelu w Kamieńcu Podolskim, 2 noclegi w hotelu w ok. Lwowa);
  • wyżywienie: 6 śniadań i 6 wieczornych obiadów ;
  • opiekę pilocko-przewodnicką;
  • ubezpieczenie NNW i KL (KL-10.000 EUR, NNW-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska SA.;
  • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
  • podatek VAT.

Cena nie obejmuje:

  • wstępów do zwiedzanych obiektów.