Pielgrzymka do Ziemi Świętej

UWAGA!

Informacja ma charakter poglądowy. Pielgrzymka z naszego Ośrodka Duszpasterskiego odbędzie się w 2021 r. w podobnym terminie, kosztach i programie. Wstępne zapisy i informacje u ks. Krzysztofa.