Ogłoszenia duszpasterskie

 V Niedziela Wielkiego Postu
29.03.2020

  1. W nawiązaniu do wskazań Metropolity Krakowskiego Abpa Marka Jędraszewskiego informujemy, że:*  Spowiedzi w tym tygodniu nie będzie (również w I piątek). Pierwsze piątki będzie można kontynuować po ustaniu pandemii. Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać w Wielkim Tygodniu. O sposobie sprawowania tego sakramentu poinformujemy w przyszłą niedzielę.

   *  Na Msze Św. zapraszamy tylko osoby zamawiające intencje. Pozostałych prosimy o korzystanie z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Św. oraz przyjmowania Komunii Duchowej. Msze Św. o godz. 900 i 1100 będą transmitowane w Internecie na naszym profilu Facebook-owym.

   *  Uroczystości I Komunii Świętej i Bierzmowania zostają w obecnych terminach odwołane. Bierzmowanie odbędzie się za rok (dwa roczniki), I Komunia Święta po uzgodnieniu daty z rodzicami. Najbardziej prawdopodobne to 21.06 lub 4.10.

  2. Prosimy, aby w kancelarii załatwiać sprawy tylko te najbardziej pilne.
  3. Jeśli ktoś na terenie parafii potrzebuje pomocy w zakupach czy załatwieniu innych spraw, albo zna takie osoby, prosimy o przekazanie takiej informacji któremukolwiek z księży.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek w sposób szczególny będziemy się modlić w intencji SL oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek udamy się do południa do osób starszych i chorych. W pierwszą sobotę miesiąca rano Msza Św. będzie odprawiana wyjątkowo w kościele, nie będzie też różańca o godz. 1730. W przyszłą niedzielę nie ma zmiany tajemnic Żywego Różańca. Prosimy o rozważanie w miesiącu kwietniu dotychczasowych tajemnic różańcowych. (Informacja poniżej)
  5. W minionym tygodniu 20 osób z naszej parafii złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Bardzo dziękujemy za podjęte zobowiązania modlitwy za dzieci zagrożone zabiciem w łonie matki.
  6. W zakrystii u s. Barbary są do nabycia baranki wielkanocne oraz paschaliki.
  7. Prosimy o regularne sprawdzanie strony Ośrodka Duszpasterskiego staniatki.pl, profilu na Facebook-u oraz informacji wywieszanych gablocie przed kościołem. W tych miejscach są dostępne m.in.: Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, specjalna informacja Wojewody dla seniorów, najnowszy dekret i wskazania Metropolity Krakowskiego w sprawie sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii Św. w czasie stanu pandemii, Komunikat w sprawie I Komunii Świętej i Bierzmowania.

 

 

 

Żywy różaniec

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa odwołana zostaje zmiana tajemnic Żywego Różańca w pierwszą niedzielę kwietnia ( 5.04. 2020). Bardzo proszę o rozważanie w miesiącu kwietniu dotychczasowych tajemnic różańcowych zawierzając Bogu intencje:

Kwiecień 2020

Intencja papieska : o wyzwolenie od uzależnień.

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

 

Intencje naszej parafii

O ustąpienie pandemii koronawirusa

W intencji lekarzy. pielęgniarek , Służby Zdrowia i wszystkich opiekujących się chorymi

O zdrowie dla chorych

O nawrócenie grzeszników

O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

Za misje oraz w intencjach własnych,

ks. Marek Dąbek
Opiekun Róż Różańcowych