Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu


IGRZ110W dniach 15 – 17 lutego 2013 r. w Staniątkach i Niepołomicach odbyły się XVII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Po raz pierwszy SL SALOS Staniątki był organizatorem tak wielkiej imprezy. Ponad 200 osób, w tym 170 najlepszych zawodników z całej Polski (z pięciu Inspektorii: krakowskiej, warszawskiej, pilskiej, wrocławskiej, warszawsko-wrocławskiej sióstr) stanęło do rywalizacji o zwycięstwo w 3 kat. wiekowych: 1996-1997, 1998-1999, 2000 i młodsi. Turniej był doskonałą okazją do integracji środowiska SALOS i wymiany doświadczeń pomiędzy zawodnikami.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Kategoria A:

1.    SL SALOS AMICO LUBIN
2.    SL SALOS WODNA ŁÓDŹ
3.    SL SALOS DZIERŻONIÓW
4.    SL SALOS GDAŃSK
5.    SL SALOS DON BOSCO RZESZÓW

Kategoria B:

1.    SL SALOS AMICO LUBIN
2.    SL SALOS GDAŃSK
3.    SL SALOS SALESIA ŚWIĘTOCHŁOWICE
4.    SL SALOS CZĘSTOCHOWA
5.    SL SALOS OSTRÓW WIELKOPOLSKI
6.    SL SALOS WODNA ŁÓDŹ

Kategoria C:

1.    SL SALOS AMICO LUBIN
2.    SL SALOS DON BOSCO RZESZÓW
3.    SL SALOS OSTRÓW WIELKOPOLSKI
4.    SL SLAOS GDAŃSK
5.    SL SALOS ORATORIUM POGRZEBIEŃ
6.    SL SALOS EŁK

IGRZ122Dziękujemy wszystkim sponsorom, ludziom dobrej woli, dzięki którym było możliwe przeprowadzenie tak wielkiej imprezy. Szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice Romanowi Ptakowi, Księdzu Inspektorowi Inspektorii Krakowskiej Dariuszowi Bartocha, a także Księżom Salezjanom ze Staniątek za ogromne wsparcie i zaufanie jakim nas obdarzyli.
Dziękujemy Zespołowi Sygnalistów Myśliwskich „Królewscy”, Zespołowi Pieśni i Tańca „Zagórzanie” oraz Grupie Tanecznej Escape za uświetnienie ceremonii otwarcia XVII OIMS w Futsalu.
Przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniała 40-osobowa grupa młodzieży – wolontariuszy. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu, możemy zaliczyć igrzyska do udanych.

/Tekst: Sylwia W./