Schola – Oaza Dzieci Bożych

OAZA DZIECI BOŻYCH
To jedna z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki.
W naszej parafii formacja Oazy Dzieci Bożych rozpoczyna się od szóstego roku życia i trwa do VI klasy Szkoły Podstawowej.  Wspólny śpiew, rysowanie, malowanie, zabawy,wyjazdy, spotkania Ewangelizacyjne mają na celu rozwijanie w dzieciach:
– pragnienia relacji z Panem Jezusem
– poznania i umiłowania Kościoła Świętego
– doświadczenia wartości i bogactwa płynącego z przynależności do Wspólnoty
– rozwijania w sobie postaw moralnych charakterystycznych dla Chrześcijan


Spotkania Dzieci Bożych odbywają się w soboty, o godz. 10:00 do 11:30, a w każdą niedzielę na Mszy św. o godz11.00, upiększamy liturgię: śpiewając pieśni, czytając modlitwę wiernych.

OAZA MŁODZIEŻOWA
Formacja Oazy Nowego Życia rozpoczyna się zasadniczo w pierwszej klasie Gimnazjum. Jej program jest trój etapowy:
– Ewangelizacja młodzieży, poprzez spotkania formacyjne oparte na lekturze Pisma Świętego, medytacji i dzieleniu się Ewangelią w grupie oazowej, adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
– Wychowanie do Liturgii, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach z zakresu liturgiki, a nade wszystko przez czynne, aktywne i świadome uczestnictwo w życiu liturgicznym, poprzez udział w nabożeństwach, Eucharystii.
– Mistagogia – obejmuje pogłębienie eklezjologiczne (Oaza Nowego Życia III stopnia) i odkrywanie swojego miejsca w Kościele w różnorakiej posłudze diakonijnej. Celem Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia jest odkrycie misterium Kościoła. Ma to być nie tyle odkrycie poznawcze, intelektualne, co poprzez przeżycie.
Spotkania Formacyjne naszej Oazy odbywają się w każdy piątek o 18.00
W soboty wraz z ODB uczestniczymy w spotkaniu muzycznym o godz.10.00
W niedzielę czynnie włączamy się w przeżycie Eucharystii poprzez przygotowanie Liturgii, śpiew w scholi oazowej i służbę przy Ołtarzu.

 

SCH