Apel o poszanownie niedzieli


Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli,

dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji

zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie

zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia

tkanki społecznej przez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne

przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe

społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej

tożsamości.