Wyniki wyszukiwania dla:

Uroczystość Św. Wojciecha

W piątek uczciliśmy św. Wojciecha patrona Polski, ale również patrona naszego Ośrodka Duszpasterskiego. Mszy Św. o godz. 18.00 przewodniczył ks. Jan Bednarz Salezjanin, który pracował na misjach w Egipcie. W homilii nawiązał do początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, które zapoczątkował św. Wojciech i odniósł się również do chrześcijaństwa w Egipcie. Podkreślił, jak to przeczytał w ewangelii, że trzeba by ziarno wpadłszy w ziemię obumarło, wówczas przyniesie plon obfity. Zaznaczył, że teraz w Polsce nie ma męczeństwa poprzez rozlanie krwi, tak jak to się zdarza w Egipcie, ale jest męczeństwo wierności Chrystusowi i Ewangelii. Módlmy się za wstawiennictwem św. Wojciecha, byśmy wytrwali i byli wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii.


Podziel się tym wpisem: