Czystość jest cnotą najbardziej miłą Sercu Maryi Dziewicy. Jeżeli posiadłeś tą cnotę masz WSZYSTKO! Gdy jej brakuje nie masz nic.