To, co musimy czynić, to nigdy sekundować, ale powstrzymywać, zapobiegać działaniu zmysłów